Regulamin

REGULAMIN SERWISU lokale-weselne.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu lokale-weselne.pl, zwanego dalej Serwisem, możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy Serwisu nieakceptujący Regulaminu lub Polityki Prywatności, niezależnie od powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony lokale-weselne.pl.

 2. Właścicielem portalu jest firma Netonet, ul. Kościelna 6/6, 35-505 Rzeszów,  NIP : 813-293-57-37, REGON 180120820.
 3. Wysłanie formularza ze strony Dodaj lokal jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podanych w formularzu oraz podczas rejestracji teraz i w przyszłości, zgodnie z prawem, w szczególności Ustawą o „Ochronie Danych Osobowych” oraz ustawą „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

 4. Serwis lokale-weselne.pl dostępny jest w domenie internetowej www.lokale-weselne.pl i służy w szczególności prezentacji aktualnej bazy Lokali weselnych: Domów Weselnych, Dworów, Pałaców, Restauracji oraz Hoteli.

 5. Użytkownik, korzystając z serwisu, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.

 6. Użytkownikami serwisu mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności oraz nie zostały wykluczone przez Administratora lokale-weselne.pl. Lokale weselne prezentujące swoją ofertę w serwisie lokale-weselne.pl  są zobowiązane do zaakceptowania regulaminu.

 7. Serwis lokale-weselne.pl jest witryną prezentującą lokale weselnych na podstawie dostarczanych przez lokale weselne informacji, dostępnych publicznie.

 8. Serwis dokłada wszelkich starań w zakresie prezentowania Lokali weselnych, jednak z uwagi na dużą ilość danych nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane informacje są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Aby sprawdzić aktualność i zgodność oferty z rzeczywistością, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej lokalu, z którego oferta pochodzi i w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z jego obsługą.

 9. Serwis dostępny jest codziennie i całodobowo przez cały rok. Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać ten stan, jednakże Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw lub zamknięcia serwisu spowodowanych nagłymi wypadkami, przyczynami niezależnymi (np. działania przyrody lub ingerencja osób trzecich) bądź też konserwacją serwisu bez informowania użytkowników o takim fakcie. Administrator i operator Serwisu nie odpowiada za ewentualne straty lub szkody spowodowane takimi przerwami w działaniu Serwisu.

 10. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@lokale-weselne.pl.

II KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Użytkownicy (w szczególności Pary Młode) znajdą w serwisie informacje na temat Lokali weselnych, które pomogą im wybrać odpowiedni Lokal na swoje wesele i skontaktować się z nim. Użytkownicy mają też możliwość zamieszczania opinii oraz ocen dotyczących prezentowanych Lokali, a także przejście na strony Lokali promowanych w Serwisie lokale-weselne.pl

 2. Każda firma, która nawiązuje współpracę z Serwisem, gwarantuje, że zamieszczone dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń łączących się z Internetem, czyli komputerów i telefonów, wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 4. Informacje prezentowane w Serwisie lokale-weselne.pl są – w miarę możliwości – przedstawiane zgodnie ze stanem faktycznym, jednakże Użytkownik powinien sprawdzić pełną aktualność oferty, opisu czy dostępność towaru, wchodząc na witrynę internetową Lokalu, i w razie wątpliwości kontaktować się właśnie z Lokalem.

III WYPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Wypowiedzi Użytkownika to opinie umieszczone przez Użytkownika na temat lokali.

 2. Wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkownika i to on ponosi za nie odpowiedzialność. Serwis nie ponosi więc odpowiedzialności za treść oraz formę Wypowiedzi.

 3. Wypowiedź nie może zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne, zawierać odnośników do innych serwisów o charakterze podobnym do serwisu www.lokale-weselne.pl , zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin, świadomie wprowadzać w błąd, zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, między innymi wirusów i ataków SQL injection, a także naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności. Jeżeli Wypowiedź będzie niezgodna z regulaminem, zostanie usunięta.

IV REKLAMA W SERWISIE

 1. Dodaj swój lokal – formularz zgłoszenia