Zwyczaje i przesądy

 • Ślub w tradycji buddyjskiej

  http://www.lokale-weselne.pl/wp-content/uploads/2013/10/23.jpg

  Ślub w buddyzmie traktowany jest jako sprawa całkowicie osobista, sprawa indywidualna, nie zaś religijny czy społeczny obowiązek. Małżeństwo wynika ze społecznej konwencji i zwyczajów, ma na celu zachowanie porządku i harmonii w procesie prokreacji i wspólnego pożycia dwojga ludzi. Wszelkie buddyjskie teksty religijne milczą na temat monogamii czy też poligamii, doradzają jedynie mężczyznom ograniczenie się […]

 • Jak bóstwa opiekowały się poczętym dzieckiem?

  http://www.lokale-weselne.pl/wp-content/uploads/2013/02/wesele111.jpg

  Zadaniem wróżbiarza o przydomku Żerzec lub prasłowiańskiego czarownika było poświęcenie łoża małżeńskiego. Polecał on Młodą Parę opiece bóstw: Rodzie – kobietę i mężczyznę, a także Rodzanicy, czyli czuwającej nad kobietą ciężarną i położnicą. Żerzec prosił o łaski także Dadźboga. Dla tych wszystkich bóstw, które uważano, że wpływają na losy przyszłego potomstwa, składano dary w postaci […]

 • Żenima

  http://www.lokale-weselne.pl/wp-content/uploads/2013/02/wesele1-300x1961.jpg

  Kiedyś małżeństwa była monogamiczne. Wyjątek stanowili bogaci książęta z wysokich sfer, którzy mogli mieć nawet kilka żon. Mianem „żenima” nazywano kobietę zamężną, z którą żenił się mężczyzna. Ona wychodziła za mąż, a więc postępowała za mężem. Dawniej bardzo szybko dziewczęta stawały się żonami. Następowało to nawet w wieku 14 lat. Kobieta, która mając dwadzieścia lat […]

 • Obiata, czyli jak kiedyś nakrywano stół weselny

  http://www.lokale-weselne.pl/wp-content/uploads/2013/02/wesele2-300x2041.jpg

  W lasach, które stanowiły niegdyś większą część terytorium nigdy nie brakowało zwierzyny, a w towarzyszących im jeziorach i rzekach pływały różne gatunki ryb. Dlatego tez przygotowując przyjęcie weselne stoły wręcz uginały się pod naporem przeróżnych mięs. Dodatkowo hodowano także bydło i ptactwo domowe. Tradycyjnie na stołach pojawiała się czarna kura, która miała symbol obrzędowy. Podobnie […]

 • Snębienie

  http://www.lokale-weselne.pl/wp-content/uploads/2013/02/TheBetrothalFull.jpg

  W dawnej Polsce małżeństwa były kojarzone poprzez swatanie – umowę, a nie kupno. Rodziny, które się znały i lubiły przynosiły sobie prezenty pod postacią przeróżnych dóbr materialnych o tej samej wartości. Za córkę rodzice byli zmuszeni dać wyprawę, a więc pogarszała się ich sytuacja majątkowa, przez co ojciec w zasadzie nie miał żadnej korzyści z […]

 • Serenaty

  http://www.lokale-weselne.pl/wp-content/uploads/2013/02/Blaas_Eugene_de_The_Serenade_1910_Oil_On_Canvas.jpg

  O tym, że w dawnej Polsce małżeństwa były kojarzone przez rodziców doskonale wiemy. Nie trudno się zatem domyśleć, że pojęcie miłości było dla młodych obce i zupełnie nieznane. Dopiero w epoce Renesansu zaczęły powstawać różne utwory miłosne. Był to efekt zagranicznych wpływów. Wśród nich wyróżniamy serenaty, które były sentymentalnymi pieśniami, które śpiewali zakochani pod oknami […]

 • Rozpleciny

  http://www.lokale-weselne.pl/wp-content/uploads/2013/02/wesele4-300x1991.jpg

  Rozplecinami nazywamy zwyczaj przygotowywania panny młodej do ślubu. Panienki nosiły warkocze, a mężatki krótkie włosy ukrywane pod czepkiem. Rozpuszczanie warkocza, tzw. rozpleciny, to symbol opuszczenie grona dziewcząt i wstąpienie w nowy stan cywilny. Obrzędowi towarzyszyły liczne pieśni o dziewczynie, która rozpuszcza włosy, jak również o bracie, które sprzedaje siostrę kawalerowi. Oto jedna z nich: „Panno czas […]

 • Postrzyżyny

  http://www.lokale-weselne.pl/wp-content/uploads/2013/02/cute-little-baby-boy-wallpaper.jpg

  Postrzyżynami nazywano obrzęd świętowania nadania chłopcu imienia. Często odbywał się po kilku latach od narodzenia dziecka. Podczas uroczystości obcinano chłopcu włosy i palono na stosie, na znak złożenia ofiary bogom albo skrzętnie chowano. Podczas wystawnej uczty, na którą zapraszano bardzo dużo osób, najdostojniejszy ze zgromadzonych gości miał zaszczyt nadania dziecku imienia. Postrzyżyny są zbliżone do […]

 • Pokładziny

  http://www.lokale-weselne.pl/wp-content/uploads/2013/02/wesele6-300x2011.jpg

  W dawnej Polsce podczas przyjęcia weselnego panował zwyczaj, że Para Młoda w pewnym momencie opuszczała zgromadzonych gości i udawała się do łożnicy, czyli do sypialni. Zgodnie ze staropolskim obyczajem musieli być odprowadzani przez osoby żonate i zamężne, którzy trzymając w ręku pochodnie i świece, niejako w rytm poloneza kroczyli tanecznym krokiem. Był to „świeczkowy”. W nieco […]

 • Przenosiny – stary zwyczaj opuszczania domu rodzinnego

  http://www.lokale-weselne.pl/wp-content/uploads/2013/02/wesele7-300x2001.png

  Przenosiny to zwyczaj w dawnej Polsce, który polegał na opuszczeniu domu rodzinnego przez mężatkę do domu swojego małżonka. Zazwyczaj dokonywano tego po kilku tygodniach od wesela, choć zdarzały się przypadki, że przenosiny były organizowane tuż po oczepinach. W momencie kiedy dziewczyna wyprowadzała się do swojego nowego miejsca zamieszkania towarzyszyły jej pieśni o pożegnaniu, jak również […]