Zapowiedzi

Aby wstąpić w związek małżeński konieczne jest wygłoszenie w kościele zapowiedzi przedślubnych. Jednak, co to takiego właściwie jest i w jaki sposób je się nadaje, o tym będzie można przeczytać w poniższym artykule.

Kiedy wygłasza się zapowiedzi?

Mianem zapowiedzi przedślubnych określa się publiczne ogłoszenie zamiaru wstąpienia w związek małżeński dwojga ludzi w danej parafii. Są niezbędne dla osób, które planują ślub konkordatowy lub kościelny. Taki obowiązek nakłada na nich Prawo Kanoniczne.

Około trzy miesiące przed planowaną uroczystością, młodzi muszą udać się do biura parafialnego i tam zostaje spisany protokół przedślubny. Wtedy także otrzymują kartki z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi, które nie muszą być odczytywane od razu. Zazwyczaj są nadawane dwa tygodnie przed oficjalną uroczystością. Rzeczą najważniejszą jest fakt, aby po ich odczytaniu młodzi otrzymali stosowne zaświadczenie.

Zapowiedzi przedślubne są odczytywane dwa razy w trakcie dwóch dni świątecznych. W małych miejscowościach coraz rzadziej wygłasza się zapowiedzi. Informację o nich umieszcza się w specjalnych gablotach z ogłoszeniami parafialnymi. Wiszą przez około osiem dni, w czasie kiedy wypadają dwa dni świąteczne.

Zaświadczenie z zapowiedzi przedślubnych

Zapowiedzi przedślubne muszą być nadane zarówno w parafii Pani Młodej, jak i Pana Młodego. W sytuacji, kiedy młodzi decydują się, aby ślub odbył się w parafii mężczyzny, wówczas kobieta jest zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia ze swojego biura parafialnego o wygłoszeniu zapowiedzi.

Jeśli ślub odbędzie się w innej parafii, niż Pana Młodego czy Pani Młodej, wówczas zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi muszą posiadać oboje z narzeczonych i dodatkowo są zobowiązani do dostarczenia dokumentu do biura parafialnego tego Kościoła, w którym ma się odbyć ceremonia.

Wygłoszenie zapowiedzi w Kościele polega na tym, iż ksiądz w trakcie ogłoszeń duszpasterskich wymawia standardową formułkę, w której podaje imiona i nazwiska młodych oraz parafie, do których należą. Dodatkowo odczytuje datę planowanej uroczystości i na końcu pyta wiernych, czy znane im są jakiekolwiek przeszkody uniemożliwiające zawarcie związku małżeńskiego danej pary. Jeśli zaistnieją uzasadnione przypadki, to wtedy można odstąpić od wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych, ale taka sytuacja wymaga od proboszcza zwrócenia się do biskupa o udzielenie stosownej dyspensy.

Koszt nadania zapowiedzi

Cena nadania zapowiedzi przedślubnych zależy od parafii, w której młodzi zamierzają zawrzeć związek małżeński. Czasami są one bezpłatne, czasem księża życzą sobie „co łaska”, a niekiedy koszt zapowiedzi może sięgnąć nawet 200 złotych.

Opinie o lokalu

0 opinie

Dodaj komentarz