Ślub kościelny – niezbędne formalności

ślub kościelny

Zgodnie z tradycją miejscem ślubu kościelnego powinna być parafia, z której pochodzi Panna Młoda. Nie jest to jednak przymus – równoważna z punktu widzenia prawa kościelnego jest także parafia Pana Młodego, w której młodzi mogą bez problemu zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Istnieje jednak także możliwość podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa w innym kościele. W takiej sytuacji należy wybrać się do swojej parafii w celu załatwienia wszystkich niezbędnych formalności i uzyskania tzw. licencji.

Warto pamiętać, że ślub kościelny jest nieważny w świetle polskiego prawa, stąd aby małżeństwo było legalne i miało moc prawną, trzeba wziąć dodatkowo ślub cywilny lub spełnić dodatkowe warunki, aby małżeństwo kanoniczne było zgodne z warunkami ślubu konkordatowego, o którym więcej przeczytacie TUTAJ.

Niezbędne formalności

Aby wziąć ślub kościelny, trzeba spełnić kilka warunków – przede wszystkim zadbać o tzw. dalsze i bliższe przygotowanie. Przygotowanie dalsze to katechizacja przedmałżeńska – tzw. nauki przedmałżeńskie, najczęściej przeprowadzane w szkole średniej lub w trakcie kursów, ale nie zawsze, na które składa się kilkanaście katechez przygotowujących do znalezienia właściwego partnera i wyjaśniających wiele niejasności związanych z sakramentem małżeństwa. Dokumentowane jest dyplomem lub zaświadczeniem o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej.

Przygotowanie bliższe to nauki przedślubneczyli 3 spotkania dla narzeczonych, a także 3 spotkania w poradni rodzinnej, gdzie przyszli małżonkowie poznają m.in. metody naturalnego planowania rodziny. Warto wybrać się na około pół roku przed planowanym ślubem, pamiętając, że zaświadczenie z poradni rodzinnej jest ważne 3 miesiące i musi być ważne w dniu planowanego ślubu.

Na 3 miesiące przed planowanym ślubem przyszli małżonkowie powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej parafii, w której planują wziąć ślub, aby spisać protokół przedślubny, z takimi dokumentami, jak:

  • metryka chrztu z parafii chrztu, razem z adnotacją o stanie wolnym i przyjęciu sakramentu bierzmowania;
  • świadectwo bierzmowania z parafii, w której odbyło się bierzmowanie (jeżeli nie ma adnotacji na metryce chrztu);
  • dokumenty poświadczające o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego oraz kursu przedślubnego (albo zaświadczenie o bieżącym udziale w takim kursie);
  • dowody osobiste – do wglądu.

Czym jest protokół przedślubny? – więcej informacji znajdziecie TUTAJ

Przy spisywaniu protokołu przedślubnego warto poprosić także o zapowiedzi, które powinny być wygłaszane w parafii każdego z narzeczonych. Wygłaszanie zapowiedzi w innych parafiach powinno zostać potwierdzone specjalnym formularzem, który potem należy dostarczyć do kancelarii parafialnej parafii, gdzie odbędzie się ślub.

Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni powinni przystąpić do pierwszej spowiedzi przedślubnej, co powinno zostać udokumentowane przez kapłana w konfesjonale na specjalnych karteczkach.

Na kilka dni przed ślubem – z reguły jest to okres od tygodnia do jednego dnia, w zależności od parafii – państwo młodzi wraz z świadkami powinni udać się do kancelarii parafialnej, aby spisać akt ślubu. Jeżeli świadkowie nie mają możliwości stawić się osobiście – narzeczeni powinni przygotować ich imiona, nazwiska, wiek, a także adres zamieszkania i podać czas, kiedy złożą swoje podpisy na akcie ślubu. W czasie tego spotkania ustala się też sam przebieg uroczystości.

Dzień przed ślubem przyszli małżonkowie powinni przystąpić do sakramentu pokuty i otrzymać pisemne potwierdzenie tego faktu.

W dniu ślubu najlepiej przyjechać do kościoła 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii. W zakrystii składa się obrączki, akt ślubu sporządzony po ślubie cywilnym i kartki potwierdzające odbycie spowiedzi.

Opłaty za ślub kościelny

W niektórych parafiach opłaty wynoszą ‚co łaska’, w innych uregulowane są w specjalnie przygotowanym cenniku, chociaż generalnie nie uzależnia się udzielenia sakramentu od uiszczenia zapłaty.. Przyjmuje się, że „wypada zapłacić” za:

  • odpisy aktów chrztu i bierzmowania,
  • zapowiedzi,
  • sakrament małżeństwa,
  • przygotowanie kościoła,
  • oprawę muzyczna.

Czytaj także: Ślub konkordatowy – niezbędne formaności

Czytaj także: Ślub cywilny – niezbędne formaności

Opinie o lokalu

0 opinie

Dodaj komentarz