Ślub konkordatowy – niezbędne formalności

Ślub konkordatowy to obecnie najpopularniejsza chyba forma zawierania związku małżeńskiego

Ślub konkordatowy to obecnie najpopularniejsza chyba forma zawierania związku małżeńskiego

Jeżeli Ty i Twoja druga połówka planujecie w najbliższej przyszłości zawarcie związku małżeńskiego, do wyboru macie obecnie dwie możliwości: ślub cywilny oraz ślub konkordatowy. Ta druga forma pojawiła się w naszym kraju 15 listopada 1998 roku, kiedy doszło do podpisania umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską oraz Stolicą Apostolską, na mocy której nie jest już konieczne zawieranie ślubu cywilnego i kościelnego jednocześnie.

To naprawdę spore ułatwienie – wystarczy bowiem wstąpić w związek małżeński w kościele, dodatkowo podpisać kilka urzędowych dokumentów, a ślub stanie się legalny także w obliczu prawa.

Oczywiście jednak – mimo dużo mniejszej ilości formalności – także i w wypadku podjęcia decyzji o ślubie konkordatowym trzeba udać się do kilku urzędów i przygotować sporo dokumentów.

Ślub konkordatowy, zgodnie z przyjętym zwyczajem, zawierany jest w parafii panny młodej albo pana młodego. Aby wstąpić w związek małżeński poza nimi, konieczne jest uzyskanie zgody od swoich proboszczów, czyli zdobycie dokumentu zwanego „licencją”, a także zgody proboszcza wybranej parafii.

Wstępne formalności w kancelarii parafialnej

Na 6 miesięcy przed ślubem należy udać się do kancelarii parafialnej w której bierze się ślub w celu przygotowania protokołu przedślubnego oraz rozpisania zapowiedzi, wygłaszanych przez 2-3 tygodnie w parafiach każdego z narzeczonych.  Trzeba pamiętać, iż to narzeczeni powinni wyjść z inicjatywą i poprosić o wygłoszenie zapowiedzi, a także – jeżeli w parafii jest taki zwyczaj, uiścić odpowiednią opłatę – z reguły 20-50 zł.

Do kancelarii parafialnej należy zabrać:

 • dowody osobiste,
 • świadectwa chrztu świętego (ważne przez 3 miesiące, wydawane w kancelarii parafialnej właściwej dla miejsca zamieszkania – jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy jedno lub oboje przyszli małżonkowie nie należą do parafii, w której zawarty zostanie związek małżeński)
 • świadectwa bierzmowania (podobnie jak w przypadku świadectw chrztu świętego ważne 3 miesiące, wydawane w kancelarii parafialnej)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim i jego ukończeniu, a także zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej (te dokumenty można donieść w późniejszym terminie).

Formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego

Na około 3 miesiące przed planowanym ślubem (nie wcześniej!) przyszli państwo młodzi powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu odpowiedzi na kilka pytań, takich jak np. nazwisko żony po wstąpieniu w związek małżeński.

Urzędnik w czasie takiej wizyty wydaje ważne 3 miesiące zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

Do zgłoszenia planowanego ślubu w USC potrzebne będą:

 • dowody osobiste przyszłych małżonków,
 • skrócone odpisy ich aktów urodzenia,
 • w przypadku wdowy albo wdowca również akt zgonu współmałżonka.

Ostateczne formalności w kancelarii parafialnej

Przed ślubem konieczna jest jeszcze jedna wizyta w kancelarii parafialnej parafii, w której przyszli małżonkowie planują brać ślub. Jej termin w dużym stopniu zależy od zwyczajów utartych w danej parafii – w niektórych należy się wybrać do kancelarii na tydzień przed ślubem, w innych – dopiero w dzień poprzedzający ślub.

Koniecznie należy zabrać ze sobą takie dokumenty, jak:

 • zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa, wydane w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim i jego ukończeniu, a także zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej (o ile nie zostały dostarczone wcześniej),
 • potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych (jeżeli były one wygłaszane w innej parafii niż ta, w której zawierane będzie małżeństwo).

W dniu ślubu konkordatowego

Na chwilę przed ślubem konkordatowym należy:

 • dostarczyć do kancelarii zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych,
 • podpisać zgodę na skutki cywilno-prawne, jakie niesie ze sobą zawarcie ślubu konkordatowego.

Formalności po ślubie konkordatowym

Ślub konkordatowy wiąże się z wydaniem przez Urząd Stanu Cywilnego skróconego aktu małżeństwa, po który małżonkowie powinni zgłosić się osobiście. Oczywiście nie od razu – Kościół ma bowiem obowiązek przesłania wszystkich skompletowanych dokumentów do Urzędu do 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego, również w urzędzie nie od razu przygotują akt ślubu.

Dlatego najbezpieczniej będzie się po niego udać około 2-3 tygodnie po zawarciu związku małżeńskiego.

Podsumowanie

Aby zawrzeć ślub konkordatowy, konieczne są dostarczane w różnych terminach następujące dokumenty:

 • dowody osobiste przyszłych małżonków,
 • aktualna metryka chrztu, wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ślubu,
 • zaświadczenie o bierzmowaniu,
 • świadectwa nauki religii,
 • zaświadczenie z USC (Urzędu Stanu Cywilnego), które potwierdza, iż nie ma przeciwwskazań i okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
 • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich, a także uczestnictwa w spotkaniach w poradni rodzinnej,
 • jeżeli zapowiedzi głoszone są w innej parafii, należy dostarczyć także zaświadczenie o ich wygłoszeniu,
 • zaświadczenia o spowiedzi.

Opłaty przedślubne

 • opłata skarbowa – 84 złote,
 • odpis skrócony – 22 złote,
 • odpis zupełny – 33 złote,
 • opłaty w kościele – teoretycznie „co łaska”, w praktyce dość sporo, w zależności od kapłana oraz parafii.

Czytaj także: Ślub cywilny – niezbędne formalności

Czytaj także: Ślub kościelny – niezbędne formalności

Opinie o lokalu

0 opinie

Dodaj komentarz