Ślub cywilny – formalności

Ślub cywilny - formalności

Ślub cywilny to prawne usankcjonowanie związku małżeńskiego.

Przed jego zawarciem konieczna jest wizyta w urzędzie stanu cywilnego i dopełnienie kilku niezbędnych formalności.

O czym trzeba pamiętać, decydując się na ślub cywilny?

Niezbędne formularze:

  • Zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które wypełnia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Podanie do wypełnienia, dostępne w urzędzie stanu cywilnego.

Niezbędne dokumenty:

  • Dokumenty potwierdzające tożsamość osób planujących zawrzeć związek małżeński.
  • Odpisy skrócone aktów urodzenia, wydane przez urząd stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone (wyjątek stanowi sytuacja, gdy akt urodzenia przyszłego małżonka został sporządzony w tym samym urzędzie stanu cywilnego, gdzie zostają złożone zapewnienia)
  • Dowód ustania małżeństwa w sytuacji, gdy jedna z osób (lub obie) pozostawała poprzednio w związku małżeńskim.
  • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która nie osiągnęła przepisanego prawem wieku – z określonym mężczyzną, który ukończył osiemnaście lat.

Opłaty:

  • 84 zł – za sporządzenie aktu małżeństw

Czas oczekiwania:

  • 30 dni

Podstawa prawna:

  • art. 61a ustawy z dnia 29 września 1986r. – prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688); ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Więcej informacji, m.in. o przebiegu samej uroczystości ślubu cywilnego – znajdziecie tutaj Ślub cywilny.

Czytaj także: Ślub kościelny – niezbędne formalności

Czytaj także: Ślub konkordatowy – niezbędne formaności

Opinie o lokalu

0 opinie

Dodaj komentarz